Primair onderwijs

Met vele jaren ervaring in het basisonderwijs als groepsleerkracht, intern begeleider, remedial teacher (o.a. voor kinderen met een rugzakje) weet ik als geen ander hoe het is om in het onderwijs te werken. Het is boeiend en veelzijdig, maar ook druk en veel. En regelmatig kan je het gevoel bekruipen dat je op een eilandje zit. Of dat je niet verder lijkt te komen. Het is prettig om dan met collega’s te kunnen overleggen. Soms kan er even iemand met je meekijken in de klas. Maar het kan ook waardevol zijn als een extern persoon met je meekijkt. En het meest effectief is als je zélf kunt kijken wat er gebeurt. Wat je zegt. Wat je doet. Hoe de kinderen op jou reageren.

Beeldcoaching
kZieje biedt daarom video-coaching voor het primair onderwijs aan. Naast individuele begeleiding van een groepsleerkracht, ib-er, remedial teacher, rugzakbegeleider, bouwcoördinator, directielid, klassen- of onderwijsassistente is ook begeleiding voor groepen mogelijk. Denk aan de begeleiding van een heel schoolteam, maar ook alleen de onder-, midden- of bovenbouw. Het is prettig om een bepaald thema op het gebied van onderwijsontwikkeling aan te pakken en als (deel)team eens nader te bekijken. Voorbeelden van thema’s zijn: zelfstandig werken bij kleuters, coöperatief werken in de bovenbouw, rekenonderwijs in de middenbouw, benadering van kinderen met gedragsproblemen, etc.

Young professionals
kZieje richt zich o.a. op het coachen van young professionals in het primair onderwijs. Door vanaf het begin goede coaching aan te bieden aan startende groepsleerkrachten, zorgt de school voor een prettige en gedegen start voor deze collega. Naast individuele begeleiding van een individuele persoon, is begeleide intervisie in groepsverband ook mogelijk.

Beeldcoaching leerlingen
Voor kinderen is het van groot belang gezien te worden. Ze willen erbij horen en ervaren dat de groepsleerkracht weet wat goed voor hen is. Soms ontstaat een situatie waarbij het kind dreigt vast te lopen. Of de groepsleerkracht weet het even niet meer. Dan is het prettig als iemand meekijkt in deze situatie. Niet alleen de groepsleerkracht of andere volwassenen kunnen gecoacht worden, maar ook een leerling. Het is heel effectief om een kind zelf beelden te laten zien en mee te laten denken tijdens het coachingsgesprek.

Overige activiteiten
Voor degenen die video-coaching nog een brug te ver vinden, is ook coaching zonder camera mogelijk.