Beeldcoaching

Beeldcoaching is coaching met behulp van video-opnamen. Het kan individueel ingezet worden, maar ook bij groepen.

Tijdens een intakegesprek wordt vastgelegd wat gefilmd wordt en aan welke voorwaarden voldaan moet worden. Na het intakegesprek volgen in de regel minimaal 3 video-opnamen van een activiteit. Na iedere video-opname is er een gesprek met behulp van de videobeelden. Het gesprek vindt plaats aan de hand van een micro-analyse van de videobeelden, waarbij gelet wordt op interactie, didactiek en organisatie.
De persoon of groep heeft zelf een grote inbreng tijdens het begeleidingsproces. Er wordt uitgegaan van het principe van empowerment, waarbij positieve bekrachtiging centraal staat: versterken van hetgeen goed gaat. De succeservaringen kunnen worden gebruikt om de minder geslaagde momenten te verduidelijken. Daardoor wordt de gefilmde persoon gestimuleerd om deze momenten te verbeteren.