Voorwaarden beeldcoaching

Beeldcoaching kan pas uitgevoerd worden als er aan een aantal voorwaarden voldaan is:

  • Degene die begeleid wordt moet zelf achter deze vorm van begeleiding staan.
  • Er is toestemming nodig van iedereen die gefilmd wordt (bij kinderen of tieners moeten de ouders toestemming geven). Indien er geen toestemming verleend wordt, is het wel mogelijk om te filmen binnen een groep, waarbij de bewuste persoon buiten beeld blijft.
  • Beeldcoaching gebeurt op basis van vertrouwelijkheid. De begeleider houdt zich aan het gedragsconvenant, zoals dit is vastgelegd door de LBBB (Landelijke Beroepsvereniging voor Beeldbegeleidingers) en Beeldcoaching. Van degene die gefilmd wordt, wordt eveneens vertrouwelijkheid verwacht.
  • Bij beeldcoaching wordt gewerkt vanuit een hulpvraag of meerdere hulpvragen. De begeleider en degene die begeleid wordt, stellen samen de hulpvraag vast.
  • Er wordt een begeleidingstraject vastgesteld.
  • Er worden afspraken gemaakt over de financiële vergoeding.