Coaching

Naast beeldcoaching biedt kZieje ook coaching zonder camera aan. Het kan zijn dat je coaching nog een stap te ver vindt gaan of dat het niet goed mogelijk is om dit in jouw omgeving uit te voeren. Dan is een andere vorm van coaching ook mogelijk.

kZieje kan meekijken op de werkvloer en achteraf met jou bespreken wat je sterke kanten zijn en aan welke andere punten je nog zou kunnen werken. Deze vorm van coaching is zowel op individuele basis als voor groepen mogelijk. In beide gevallen vindt er observatie plaats en wordt het geobserveerde achteraf direct besproken. Naderhand ontvang je een observatieverslag.

Je kunt ook kiezen voor coachingsgesprekken buiten de werkvloer om. Soms kan het goed zijn om letterlijk even afstand te nemen van je werk of activiteiten en er samen met iemand over door te praten. kZieje is sterk doelgericht en helpt je een koers te bepalen.