Beeldcoaching groepen

Hoe functioneert een groep leidinggevenden ten opzichte van degenen aan wie zij leidinggeven? En ten opzichte van elkaar? Vormen zij een team?

Beeldcoaching kan ingezet worden bij groepen. Groepen kunnen op verschillende manieren worden begeleid: direct als groep of eerst starten vanuit individuele begeleidingstrajecten. Wanneer personen individueel begeleid zijn, kunnen zij daarna in kleine of grotere groepen videobeelden bespreken. Door beeldcoaching wordt het groepsproces in beeld gebracht. Met elkaar kijkt de groep naar haar sterke kanten. En wordt er vastgesteld waar kansen liggen voor de groep. Maar ook de valkuilen komen aan de orde. De groepsleden kunnen vragen stellen aan elkaar en elkaar tips geven. Het coachingstraject kan verder verdiept worden door begeleide intervisie toe te passen.

Begeleide intervisie
Bij begeleide intervisie is er sprake van onderlinge coaching die begeleid wordt. Deelnemers aan een begeleid intervisietraject kunnen collega’s zijn, maar¬†dat is niet noodzakelijk. kZieje komt alle personen van de groep filmen en bespreekt de eerste keer de videobeelden met de individuele personen door, zodat ieder weet hoe de beelden geanalyseerd worden. Vervolgens komt de groep bij elkaar en brengen 1 of 2 personen beelden in, die besproken worden binnen de groep.