Overige activiteiten

Naast eerder genoemde activiteiten, verzorgd kZieje ook nog een aantal andere activiteiten:

  • Begeleide intervisie: onder begeleiding gecoacht worden en elkaar coachen.
  • Coöperatief vergaderen: geen saaie bijeenkomsten met éénrichtingverkeer, maar een proces waarin alle deelnemers betrokken worden en plezierig overleggen. kZieje biedt ondersteuning, geeft verfrissende ideeën, leidt zelf de vergadering en draagt nieuwe en creatieve werkvormen aan.
  • Gemeentedag/avond: ondersteuning bij de inhoudelijke organisatie van de avond. Denk hierbij aan het werken in groepen, het leiden van een discussie, creatieve werkvormen inzetten e.d.
  • Bijeenkomst of cursus voor kinderwerkers, tienerwerkers of andere jeugdwerkleiders: kZieje kan helpen bij het opzetten en uitvoeren van de inhoudelijke organisatie van een dag(deel), een thema m.b.t. jeugdwerk, (geloofs)opvoeding, een geloofsonderwerp, etc. verzorgen en mensen op een betrokken en enthousiaste manier aan de slag laten gaan met een thema.