Inschrijfformulier cursus Improvisatietheater

Voorwaarden

Lees voordat je je aanmeldt de voorwaarden goed door:

  • Het cursusgeld van € 85,- dient vóór 30 oktober 2010 in zijn geheel te worden overgemaakt op bankrekeningnummer 454557779 t.n.v kZieje te Woudenberg onder vermelding van ‘cursus Improvisatietheater 2010’.
  • Het cursusgeld is inclusief eventuele ziekteperiodes van de cursusleider met een maximum van 1 les.
  • Bij het voortijdig beëindigen van de dramalessen wordt geen restitutie verleend. Het niet volgen van de lessen door de deelnemer, ontslaat hem/haar niet van de hierboven genoemde betalingsverplichtingen.
  • Bij niet tijdige betaling zal de deelnemer niet langer aan de lessen kunnen deelnemen. Het achterstallige lesgeld blijft verplicht te worden voldaan en zal per schriftelijke herinnering worden verhoogd met € 2,50 administratiekosten.
  • Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico, dat wil zeggen dat bij eventueel letsel, ongeval van een deelnemer of bij door hem/haar berokkende schade aan derden e.a., voor, tijdens of na de dramalessen, geen aansprakelijkheid op de cursusleider verhaald kan worden. De cursusleider is gevrijwaard van iedere aansprakelijkheid.

Fout: Contact formulier niet gevonden.