Videopresentatie

kZieje maakt video-opnames op de werkvloer, interviewt betrokkenen voor de camera en maakt er een mooie montage van.

  • Presenteer je school eens op een ludieke manier aan ouders tijdens een informatieavond met behulp van een videopresentatie. Of laat als schoolvereniging of stichting een film zien van alle betrokken scholen binnen een groter verband.
  • Laat alle gemeenteleden zien wat er zoal in de kerk gebeurt aan activiteiten. Of vertoon een medewerkers groep binnen de gemeente (jeugdteam, kerkenraad, dramateam, kinderwerkers, tienerwerkers gemeenteopbouwwerkers, etc.) beelden van hoe bepaalde activiteiten verlopen.
  • Laat kZieje jouw (jeugd)organisatie in beeld brengen en presenteer dit aan medewerkers, leden, vrijwilligers, etc.
  • Etc.

Neem contact op voor meer informatie.