Vrijwilligers

Waar zou de kerk zijn zonder al die vrijwilligers die met hart en ziel zich inzetten voor hun gemeente?! Waarschijnlijk blijft er dan weinig meer van de kerk over, want zonder hen gebeurt er weinig. Geweldig dat zoveel mensen bereid zijn om een activiteit op zich te nemen! Tegelijkertijd geeft dit bij degenen die hen aansturen een grote verantwoordelijkheid.
Zitten vrijwilligers echt op hun plek? Hebben zij plezier in hun taak? En hoe kun je er als verantwoordelijken voor zorgen dat zij hun plezier behouden? Kunnen zij hun taak goed aan? Hoe functioneert een team? Worden de gestelde doelen bereikt? Wat als het niet zo goed loopt?

kZieje op de vrijwilligerswerkvloer!
Vrijwilligers begeleiden vraagt tijd en veel zorgvuldigheid. Het is belangrijk dat leidinggevenden binnen een kerk zich daar bewust van zijn en zich daar actief mee bezighouden. Het is meer dan 1 avond per seizoen organiseren voor alle medewerkers. Regelmatig afstemmen is nodig. En soms kan het zinvol zijn als iemand van buitenaf eens mee komt kijken hoe het vrijwilligerswerk verloopt. kZieje begeleidt met veel plezier vrijwilligers in het kerkenwerk.
Ik weet als geen ander hoe prettig het is als je eens kunt evalueren met elkaar over de activiteit, nadenkt over de doelgroep die je voor je hebt, de doelen die je wilt bereiken, etc.. Ik heb altijd met veel plezier en enthousiasme deelgenomen aan zeer uiteenlopende vrijwilligerstaken binnen en buiten de kerk. Daardoor ben ik mij sterk bewust geworden van de (on)mogelijkheden binnen deze bijzondere vorm van vrijwilligerswerk. En zou graag mee willen kijken op de vrijwilligerswerkvloer om zo adequaat mogelijke adviezen te kunnen geven.

kZieje begeleidt vrijwilligers individueel of in groepen, met of zonder videocamera. kZieje is gespecialiseerd in de volgende groepen:

  • Kinderwerkers (kindernevendienst, kinderclub, jeugdvereniging, etc.)
  • Tienerwerkers (basiscatechese, tienerclub, etc.)
  • Catecheten
  • Leidinggevenden binnen een jeugdraad, jeugdteam (jeugdouderling)
  • Kerkenraad, raad van oudsten
  • Dramateam
  • Gemeenteopbouwteam
  • Evangelisatieteam (o.a. jeugdevangelisatie)

In overleg is ook begeleiding van andere groepen binnen kerken mogelijk.

Naast de begeleiding van vrijwilligers in de kerk, geldt dit aanbod ook voor vrijwilligers die werkzaam zijn binnen (jeugd)organisaties.