Aanbod

kZieje richt zich op beeldcoaching van mensen in het primair onderwijs, jeugdorganisaties en kerken.

Beeldcoaching is coaching met behulp van video-opnamen. Beeldcoaching kan individueel ingezet worden, maar ook in groepen.

Tijdens een intakegesprek wordt vastgelegd wat gefilmd wordt en aan welke voorwaarden voldaan moet worden. Na het intakegesprek volgen in de regel minimaal 3 video-opnamen van een activiteit. Na iedere video-opname is er een gesprek met behulp van de videobeelden. Het gesprek vindt plaats aan de hand van een micro-analyse van de videobeelden, waarbij gelet wordt op interactie, didactiek en organisatie.
De persoon of groep heeft zelf een grote inbreng tijdens het begeleidingsproces. Er wordt uitgegaan van het principe van empowerment, waarbij positieve bekrachtiging centraal staat: versterken van hetgeen goed gaat. De succeservaringen kunnen worden gebruikt om de minder geslaagde momenten te verduidelijken. Daardoor wordt de gefilmde persoon gestimuleerd om deze momenten te verbeteren.

 

De overige onderdelen van kZieje zijn ondergebracht bij een nieuw bedrijf Vieren in de kerk. Op deze site is informatie te vinden over creatieve programma’s voor vieringen in de kerk.